Kontaktujte nás:

Nezabudnite prosím vyplniť kontaktné informácie, aby sme vašu otázku/dopyt mohli korektne vybaviť. Ďakujeme.V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je kabe@kabe.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.